Din sikkerhed

Din sikkerhed for kvalitet
Hos Trolle VVS & Gasteknik er det vores målsætning, at give dig som kunde optimal tryghed, når du skal have foretaget sine vvs-installationer.

Som autorisret VVS-installatør har jeg af Sikkerhedsstyrelsen fået autorisationen som gas-, vand- og sanitetsmester, og må som sådan udføre gas-, vand- og afløbsinstallationer i bygninger (sanitetsinstallationer).

Hvis en virksomhed skal udføre installations- eller servicearbejder på gasinstallationer, skal der ifølge loven implementeres et kvalitetsstyringssystem i virksomheden. Trolle VVS & Gasteknik ApS har fået implementeret og godkendt kvalitetsstyringssystemet Q-kvalitet fra Dansk VVS Kvalitet. Sikkerhedsstyrelsen har efterfølgende godkendt Trolle VVS & Gasteknik ApS som en kompetent virksomhed på gasområdet.

Dansk VVS Kvalitet er af Sikkerhedsstyrelsen godkendt som kontrolinstans til at varetage godkendelse og overvågning af autoriserede virksomheders kvalitetsstyringssystemer.

Trolle VVS & Gasteknik ApS er endvidere tilknyttet Ankenævnet og garantiordningen i Dansk VVS. – www.tekniq.dk