Fra olie/el til fjernvarme

Fra el til fjernvarme
I nogle boliger med et stort elforbrug kan der være god økonomi i at skifte fra elvarme til fjernvarme eller naturgas samtidig med, at du får et bedre indeklima.

Når du skifter fra el til fjernvarme, skal du have installeret en fjernvarmeunit. Hos Trolle VVS & Gasteknik ApS går vi ind og ser på hvilke typer af fjernvarmeunit og cirkulationspumper fjernvarmeværket i dit område godkender. Derefter vejleder vi dig med at vælge det fjernvarmeanlæg, der vil give dig den bedste varmeøkonomi, de bedste driftsmæssige fordele, samt den største sikkerhed således, at du får et produkt, der opfylder dine behov optimalt.

Med fjernvarmeunitten bliver varmen overført til husets centralvarmeanlæg. Dette kræver, at du foruden installation af et fjernvarmeanlæg også skal have installeret et vandbåret radiatorsystem i din bolig. Derfor skal dine elpaneler udskiftes med radiatorer.

Hos Trolle VVS & Gasteknik A/S kigger vi på din bolig og lytter til dine ønsker, hvorefter vi kommer med forslag til placering af anlæg, radiatorer og den nødvendige rørføring.

Når installationen er fuldført, og du har fået en moderne fjernvarme-installation, giver vi dig en grundig instruktion i brug af installationen og den eventuelle klimastyring.

Ring for et uforpligtende tilbud eller send os en mail på info@trollevvs.dk

Fra olie til fjernvarme
Hvis du i dag har et oliefyr, men ønsker at skifte til fjernvarme, er det kun oliefyret, der skal udskiftes, da din bolig allerede har et vandbårent radiatorsystem.

Hos Trolle VVS & Gasteknik ApS går vi ind og ser på hvilke typer af fjernvarmeunit og cirkulationspumper fjernvarmeværket i dit område kan godkende, og vejleder dig ud fra disse typer i hvilket fjernvarmeanlæg, der vil give dig den bedste varmeøkonomi, de bedste driftsmæssige fordele, og den største sikkerhed således, at du får et produkt, der opfylder dine behov optimalt.

Ring for et uforpligtende tilbud eller send os en mail på info@trollevvs.dk